blockbuster.gif

Valorizace důchodů v roce 2021

Jako každý rok, i v roce 2021 se dá v sociální oblasti očekávat řada změn. Jednou z nich je i dobrá zpráva pro seniory, kteří dostanou od ledna 2021 v rámci valorizace přidáno v průměru o 839 Kč měsíčně.

Leták ke stažení- Spotřebitelské úvěry

Zde je ke stažení leták vydaný v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv". Leták je zaměřený na problematiku spotřebitelských úvěrů.

Jaké jsou typy služeb pomáhajících seniorům, kteří zůstávají v domácím prostředí?

Role rodiny v péči seniora je velice důležitá a nezastupitelná, ale některé rodiny se potýkají s překážkami, díky kterým nemohou seniorovi poskytnout 100% péči, například kvůli vzdálenosti či časově náročné práci. Pak nezbývá nic jiného než se obrátit na některé ze subjektů, které nabízejí v takovýchto situacích svou pomoc, jako je např. charita, některé neziskové společnosti i soukromé subjekty, a tuto péči nahradit.  

Předčasný důchod v roce 2021

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, ale ne dříve než v 60 letech. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Návrh spotřebitelské smlouvy je nezbytné si podrobně prostudovat

Zájemce o spotřebitelský úvěr by si měl před podpisem smlouvy pečlivě promyslet informace, které se dozvěděl z návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je většinou již vypracovaný věřitelem a jsou zde často zohledněny především jeho zájmy. Důležité je i důkladně a odpovědně zvážit, zda je klient schopen splnit veškeré povinnosti, které jsou smlouvou uloženy. Pokud totiž takové povinnosti přestane plnit, vystaví se reálnému nebezpečí, že se stane dlužníkem.

Podkategorie