blockbuster.gif

Co nejvíce trápí pražské seniory z pohledu občanských poraden Asociace sociálního poradenství

 

1) Kupní smlouvy – stále se setkáváme s případy seniorů, kteří podlehli psychickému nátlaku na předváděcí akci mimo prostory obvyklé k podnikání a zakoupili zboží, o které vlastně nemají zájem. Druhý den si vše v klidu promyslí a zjistí, že zboží se jim vůbec nehodí, nebo je značně předražené.Díky značné osvětě se počet těchto klientů snížil, ale bohužel praktiky obchodníků se nezměnily a stále se jim tyto akce vyplatí. Smlouvy, které podepisují, nečtou, věří tomu, co jim sdělí podnikatel. Posléze se často stydí, co podepsali, v řešení bývají mnohdy pasívní. Nemají také možnost dozvědět se snadno, z internetu, např. informace o podvodných firmách. Podáváme klientům informace o jejich právech a povinnostech, předáváme vzor odstoupení od smlouvy a vysvětlujeme, jak jej upravit, aby odpovídal klientově konkrétní situaci. Podobnou pomoc nabízíme v situaci, kdy klient již od smlouvy odstoupil a prodávající se nemá k tomu, aby vrátil kupní cenu.

Pozvánky na semináře s názvem Problematika osobních financí

 

Asociace sociálního poradenství Vás zve na semináře s názvem Problematika osobních financí, které se budou konat ve Zlínském a Moravskoslezském a Olomouckém  kraji během měsíců září až listopad. Níže jsou na jednotlivé semináře pozvánky:

Podkategorie