Slide 1
Slide 2
Slide 2
previous arrow
next arrow
Tisková zpráva k projektu Asociace sociálního poradenství „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ 18.12.2023

Asociace sociálního poradenství realizovala projekt zaměřený na osvětu v oblasti ochrany spotřebitele. Projekt byl realizovaný v následujících městech Praha, Kladno, Karviná, Pardubice, Mariánské Lázně, Ústí nad Labem, Bílina, Uherský Brodě, Český Krumlov, Trutnov. Lidé na seminářích  měli možnost diskutovat o problematice s lektory.  Celkem se zúčastnilo seminářů 183 osob.

Číst dál: Tisková zpráva k projektu Asociace sociálního poradenství...

Předčasný důchod13.12.2023

Přiznání předčasného důchodu podléhá úpravám uvedeným v § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a může být uděleno před dosažením stanoveného důchodového věku. K uplatnění nároku je však nezbytné dosáhnout potřebné doby důchodového pojištění, stejně jako při standardním odchodu do důchodu starobního. Žadatel musí splňovat také zákonem stanovený minimální věk:

Číst dál: Předčasný důchod

Může starobní důchodce vykonávat výdělečnou činnost?22.11.2023

Starobní důchodce může bez omezení pracovat a získávat příjem z výdělečné činnosti. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení pracovního poměru, takže zaměstnanec nesmí být nucen k ukončení pracovní činnosti z důvodu splnění podmínek pro starobní důchod.

Číst dál: Může starobní důchodce vykonávat výdělečnou činnost?

ADR – mimosoudní řešení sporů 11.10.2023

Spotřebitelský spor s podnikatelem lze řešit i jiným způsobem, který je často méně náročný než soudní řízení. Jedná se o tzv. ADR - alternativní řešení sporů. Řízení tedy probíhá formou mediace, konsiliace nebo rozhodčího řízení za účasti neutrální třetí strany, označované jako subjekt ADR.

Číst dál: ADR – mimosoudní řešení sporů

Nejčastější problémy v souvislosti s trvalým pobytem a jejich řešení18.09.2023

Nejčastější komplikace spojené s trvalým bydlištěm se objevují při exekučních řízeních. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů jasně uvádí, že z registrace občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti, tudíž exekuce přímo na nemovitost v tomto případě není možná,  pokud tedy není dlužník současně...

Číst dál: Nejčastější problémy v souvislosti s trvalým pobytem a...

Sousedské vztahy a omezení vlastnického práva15.08.2023

Odstraňování podrostů a převisů Růst vegetace a její přesah na sousední pozemek často vyústí ke sporům mezi sousedy. Tato situace je však regulována zákonem č. 89/2012 sb. občanský zákoník, , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) v ustanoveních § 1016 a § 1017. Nicméně je klíčové, aby bylo prokázáno, že vegetace skutečně způsobuje škodu nebo jiné problémy.

Číst dál: Sousedské vztahy a omezení vlastnického práva

Úhrada s vyúčtování služeb spojených s bydlením11.07.2023

Ustanovení § 2247 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), upravuje definici služeb spojených s užíváním bytu s tím, že přednost má především dohoda nájemce s pronajímatelem. V případě chybějící úpravy této otázky v nájemní smlouvě nebo vzniku nejasností ohledně úhrady služeb, následuje postup podle ustanovení § 2247 odst. 2 OZ, který ukládá...

Číst dál: Úhrada s vyúčtování služeb spojených s bydlením

Tisková zpráva k projektu „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ ze dne 30.6.202330.06.2023

Hlavním cílem projektu „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ je zorganizovat a uskutečnit 10 seminářů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti pro spotřebitelskou veřejnost a zejména seniory žijící v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory. Semináře se uskuteční v následujících městech: Karviná, Mariánské Lázně, Pardubice, Ústí nad Labem, Bílina, Kladno, Uherský Brod, Český...

Číst dál: Tisková zpráva k projektu „Zvyšování spotřebitelské...

Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv31.10.2022

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence a znalosti minimálně 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s nedostatečnou informovaností seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv (spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů, sociální dávky, starobní a invalidní důchody).

Číst dál: Informační aktivity k posílení občanských kompetencí...

Zvyšující se náklady na energie13.10.2022

Jedním z nepalčivějších témat současné doby jsou zvyšující se náklady za energie, a proto je poměrně zásadní tomuto tématu v rámci rozpočtu věnovat dostatečnou pozornost. Náklady na energie tak v rodinných rozpočtech mají stále větší podíl, bez ohledu na to, zda rodina bydlí ve vlastním nebo v nájmu

Číst dál: Zvyšující se náklady na energie

Podporují nás:

Info

Články vznikly v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.