Členství v ASP

Členem je možné se stát na základě postupu popsaného ve stanovách ASP.

Přihláška k členství