Co všechno se počítá do nákladů na bydlení

 Pokud žadatel bydlí v nájemním bytě, jedná se o nájem a náklady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, spolu s energiemi, vodným, stočným, náklady na odpady a vytápění.

Pokud žadatel bydlí v družstevním bytě nebo je-li vlastníkem domu, pak se jedná o příslušné srovnatelné náklady a energie, vodné, stočné, náklady na odpady a vytápění. Své skutečné náklady na bydlení dokládá žadatel o příspěvek za předchozí kalendářní čtvrtletí, a to například prostřednictvím faktur, nájemní smlouvy.

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo