Aktuality

Tisková zpráva k projektu Asociace sociálního poradenství „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“

Asociace sociálního poradenství realizovala projekt zaměřený na osvětu v oblasti ochrany spotřebitele. Projekt byl realizovaný v následujících městech Praha, Kladno, Karviná, Pardubice, Mariánské Lázně, Ústí nad Labem, Bílina, Uherský Brodě, Český Krumlov, Trutnov. Lidé na seminářích  měli možnost diskutovat o problematice s lektory.  Celkem se zúčastnilo seminářů 183 osob.

Předčasný důchod

Přiznání předčasného důchodu podléhá úpravám uvedeným v § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a může být uděleno před dosažením stanoveného důchodového věku. K uplatnění nároku je však nezbytné dosáhnout potřebné doby důchodového pojištění, stejně jako při standardním odchodu do důchodu starobního. Žadatel musí splňovat také zákonem stanovený minimální věk: