Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv v roce 2023

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence a znalosti minimálně 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s nedostatečnou informovaností seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv (spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů, sociální dávky, starobní a invalidní důchody).

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence a znalosti minimálně 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s nedostatečnou informovaností seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv (spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů, sociální dávky, starobní a invalidní důchody).

Old Age Treatment

More seasoned individuals will generally ingest a larger number of medications than more youthful individuals since they are bound to have more than one constant clinical issue, for example, hypertension, diabetes, or joint inflammation. Most medications involved by more seasoned individuals for constant issues are taken for a really long time. Different medications might be gotten some margin to regard such issues as contaminations, a few sorts of aggravation, and stoppage. Practically 90% of more seasoned grown-ups consistently take no less than 1 physician recommended drug, practically 80% routinely take no less than 2 doctor prescribed drugs, and 36% routinely take somewhere around 5 different doctor prescribed drugs. At the point when over-the-counter and dietary enhancements are incorporated, these rates are much higher. More seasoned individuals who are delicate, hospitalized, or in a nursing home consume the most medications. Nursing home inhabitants are endorsed numerous various medications to take consistently

Medical Treatment Age

Tohoto stěžejního cíle bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím realizace 28 seminářů pro seniory zaměřených na prevenci dluhů, bydlení, starobní a invalidní důchody - témata, která nejvíce ohrožují kvalitu života této cílové skupiny. Semináře budou za dobu realizace projektu uspořádány v osmi krajích ČR.  Vzdělávací semináře budou realizovány v zařízeních pro seniory a domy s pečovatelskou službou v
těchto krajích: Karlovarský, hl.m. Praha, Moravskoslezský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský a Pardubický. V rámci seminářů bude podpořeno minimálně 450 osob.

Vzdělávací semináře budou zaměřené na následující tematické okruhy, které cílová skupina v běžném životě řeší:

  1. Spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů
  2. Sociální dávky:
  3. Starobní a invalidní důchody

Projekt sleduje za cíl také zvýšení povědomí a informovanosti veřejnosti o problematice života seniorů, což povede k celkovému lepšímu obrazu této cílové skupiny a zlepšení jejího postavení ve společnosti. 

 

Doba realizace projektu: 1.1.2023-31.12.2023

 

Články vydané v rámci projektu:

 

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.