Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv v roce 2023

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence a znalosti minimálně 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s nedostatečnou informovaností seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv (spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů, sociální dávky, starobní a invalidní důchody).

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence a znalosti minimálně 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s nedostatečnou informovaností seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv (spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů, sociální dávky, starobní a invalidní důchody).

Tohoto stěžejního cíle bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím realizace 28 seminářů pro seniory zaměřených na prevenci dluhů, bydlení, starobní a invalidní důchody - témata, která nejvíce ohrožují kvalitu života této cílové skupiny. Semináře budou za dobu realizace projektu uspořádány v osmi krajích ČR.  Vzdělávací semináře budou realizovány v zařízeních pro seniory a domy s pečovatelskou službou v
těchto krajích: Karlovarský, hl.m. Praha, Moravskoslezský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský a Pardubický. V rámci seminářů bude podpořeno minimálně 450 osob.

Vzdělávací semináře budou zaměřené na následující tematické okruhy, které cílová skupina v běžném životě řeší:

  1. Spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů
  2. Sociální dávky:
  3. Starobní a invalidní důchody

Projekt sleduje za cíl také zvýšení povědomí a informovanosti veřejnosti o problematice života seniorů, což povede k celkovému lepšímu obrazu této cílové skupiny a zlepšení jejího postavení ve společnosti. 

 

Doba realizace projektu: 1.1.2023-31.12.2023

 

Články vydané v rámci projektu:

 

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.