Profesní vzdělávání poradců

Vzdělávání v rámci projektu JPD 3

V rámci pilotního projektu čtyř poradenských organizací sdružených v Asociaci sociálního poradenství byl vytvořen první systém společného vzdělávání pro pracovníky a školitele v sociálním poradenství.
Systém byl rozdělen na dvě úrovně – základní kurz, který byl společný pro všechny poradenské asociace. Na něj navazovaly specializované nástavbové kurzy, v režii jednotlivých asociací. Specializované kurzy proběhly čtyři – pro občanské poradenství, manželské a rodinné poradenství, poradenství lidem se zdravotním postižením a lidem s duševním onemocněním.

Profesní vzdělávání pracovníků v poradenských službách

Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy

V průběhu srpna 2006 byl zahájen dvouletý projekt “Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy“. Projekt potrvá do konce července 2008.
Projekt vytváří partnerství mezi NVF-CEKAS, Asociací občanských poraden, Vida o.s., Asociace manželských a rodinných poradců a Asociace poraden pro zdravotně postižené za účelem realizace níže uvedených aktivit.