UNIKIDS

Projekt je zaměřen na pomoc dětem ukrajinských uprchlíků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem zlepšit jejich socializaci a komunikační dovednosti s důrazem na adaptaci do českého prostředí. Jedná se primárně o děti se stanovenou diagnózou nebo podezřením na jednu z následujících diagnóz: PAS, ADHD/ADD, VD, poruchy vývoje řeči, dysartrie, opožděný psychomotorický vývoj, MO, Downův syndrom atd.

Cíle bude dosaženo pomocí těchto aktivit:

- Tvořivé kroužky pro děti se  od 2 do 6 let (muzikoterapie, art-terapie, senzorická integrace)

- Art-terapie pro děti od 4 do 9 let

- Divadelní a tvořivé kroužky pro děti od 7 do 16 let

Dále je projekt určen i odborníkům a rodičům pracujících s těmito dětmi, pro něž budou organizovány přednášky dílčích specialistů pro školení a praktické využití.

Celkem bude tedy v projektu podpořeno minimálně 70 dětí se specifickými potřebami a 13 odborníků a rodičů pracujících s těmito dětmi.

 

Leták k projektu ke stažení  ZDE

Jako účastník našich programů máte právo poskytnout zpětnou vazbu ke službám, které využíváte. Mnoho lidí s námi již sdílelo svůj názor, nyní máte možnost podílet se na změně i Vy! Pošlete nám také svou zpětnou vazbu na programy, kterých jste se zúčastnili ZDE

 

                                                                                                  

 

 

 

Projekt je realizován Asociací sociálního poradenství v rámci "Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl.m. Prahy pro rok 2023" financovaného Dětským fondem OSN - UNICEF

 

 

UKRAJINSKÝ PŘEKLAD:

Коротка анотація проекту Асоціації соціального консультування, орієнтованого переважно на дітей біженців з проблемами зі здоров'ям, знаходиться тут:

Проект спрямований на допомогу дітям українських біженців з особливими освітніми потребами з метою покращення їх соціалізаційних та комунікативних навичок з акцентом на адаптацію до чеського середовища. Це в першу чергу діти з діагнозом або підозрою на один з наступних діагнозів: ПАС, СПАУ/СНС, ВД, порушення мовленнєвого розвитку, дизартрія, затримка психомоторного розвитку, МО, синдром Дауна та ін.

 

Мета буде досягнута шляхом наступних заходів:

- Творчі клуби для дітей від 2 до 6 років (музикотерапія, арт-терапія, сенсорна інтеграція)

- Арт-терапія для дітей від 4 до 9 років

- Театральні гуртки для дітей від 7 до 16 років

 

Крім того, проект також призначений для професіоналів та батьків, які працюють з цими дітьми, для яких будуть організовані лекції вибіркових фахівців для навчання та практичного використання.

Загалом проект підтримає щонайменше 70 дітей з особливими потребами та 13 фахівців і батьків, які працюють з цими дітьми.

 

Флаєр проекту можна завантажити ТУТ

 

Як учасник наших програм ви маєте право залишити відгук щодо послуг, якими ви користуєтеся. Чимало людей вже поділилося своєю думкою, а тепер і ви маєте нагоду долучитися до змін! Залишіть нам свій відгук щодо програм, у яких ви взяли участь, тут:

 

       

 

 

 

Проект реалізується Асоціацією соціального консультування в рамках «Програми підтримки українських біженців та розвитку соціальної згуртованості в місті Прага на 2023 рік», за фінансової підтримки Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ