Doplatek na bydlení

 Doplatek na bydlení je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi (ustanovení § 2an zákona o pomoci v hmotné nouzi). Tato dávka je úzce provázána s další dávkou hmotné nouze, a sice příspěvkem na živobytí a příspěvkem na bydlení. Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení a stanovené živobytí. Ve výjimečných případech může být doplatek na bydlení přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí, pokud jeho příjem přesáhl částku živobytí, ale dosahuje výše 1,3 násobku této částky.
Na dávku má nárok nájemce nebo vlastník bytu. Úřady jej posílají přímo nájemci nebo vlastníkovi bytu.

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo