Důchodový věk

Změna zákona o důchodovém pojištění od ledna 2018 ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Tento důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro muže i ženy. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk rozdílný v závislosti na roku narození. U žen hraje roli i počet vychovaných dětí. Případné úpravy důchodového věku nad hranici 65 let budou vyplývat z pravidelné revize důchodového systému, která bude reagovat např. na změny ve vývoji střední délky života.

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo