Jaké jsou typy služeb pomáhajících seniorům, kteří zůstávají v domácím prostředí?

Role rodiny v péči seniora je velice důležitá a nezastupitelná, ale některé rodiny se potýkají s překážkami, díky kterým nemohou seniorovi poskytnout 100% péči, například kvůli vzdálenosti či časově náročné práci. Pak nezbývá nic jiného než se obrátit na některé ze subjektů, které nabízejí v takovýchto situacích svou pomoc, jako je např. charita, některé neziskové společnosti i soukromé subjekty, a tuto péči nahradit.  

 

Využít lze buď pobytových služeb pro seniory (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou služnou,...) či právě služeb pomáhajících seniorům, kteří zůstávají v domácím prostředí. Služby pomáhající seniorům v domácím prostředí rozdělujeme na služby terénní, které dojíždí za seniory k nim domů a služby ambulantní, do kterých dojíždí senior. Alespoň ve zkratce je zde uvedeme.

 

Terénní služby:

  • Pečovatelská služba- dbá o hygienu, běžné práce k udržování domácnosti, obstarávání nákupů, dovážku jídla, praní a pomáhá při denních aktivitách. Službu lze hradit i z příspěvku na péči.
  • Osobní asistence- nabízí podobné služby  jako pečovatelská služba. Rozdílem však je, služby poskytuje na místě a v čase, které si vybere klient. Služba může být poskytována bez omezení času, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Službu lze hradit i z příspěvku na péči.
  • Ošetřovatelská služba- službu poskytují kvalifikované zdravotní sestry. Služba však musí být indikována ošetřujícím lékařem. Sestry pak zajišťují ošetřování proleženin,  podávání léků, ošetřování ran, nácvik chůze s chodítkem či berlemi, cévkování atd. Pokud je služba předepsána lékařem, je hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Senior může využít i služby ambulantní, to znamená, že  dojíždí do zařízení, ale bydlí doma. Můžeme jmenovat například:

  • Centra denních služeb, denní stacionáře- kromě zajištění péče týkající se stravy a hygieny nabízí seniorům různé volnočasové  aktivity či rehabilitaci. Služby fungují většinou od rána do odpoledne. Některá centra mají za zvláštní poplatek zařízený i svoz seniorů do zařízení. Službu lze hradit i z příspěvku na péči.
  • Středisko osobní hygieny- slouží pro ty seniory, kteří mají doma nevyhovující podmínky ke koupání nebo již nezvládnou sami hygienu provést. Většinou jsou součástí domů s pečovatelskou službou či denních center. Tuto službu lze hradit z příspěvku na péči.

 

Zdroj: https://peceosverodice.cz/sluzby-pro-seniory-v-domacim-prostredi/

 

 

 

19.10.2020

 

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo