Návrh spotřebitelské smlouvy je nezbytné si podrobně prostudovat

Zájemce o spotřebitelský úvěr by si měl před podpisem smlouvy pečlivě promyslet informace, které se dozvěděl z návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je většinou již vypracovaný věřitelem a jsou zde často zohledněny především jeho zájmy. Důležité je i důkladně a odpovědně zvážit, zda je klient schopen splnit veškeré povinnosti, které jsou smlouvou uloženy. Pokud totiž takové povinnosti přestane plnit, vystaví se reálnému nebezpečí, že se stane dlužníkem.

 

Návrh smlouvy je nezbytné před podpisem smlouvy o půjčce si podrobně a pečlivě prostudovat, tedy v klidu a za plného soustředění slovo od slova včetně textu napsaného drobným písmem. Právě v takovém drobně psaném textu se většinou skrývají důležitá ustanovení, která mohou mít nepříjemné důsledky v podobě nepřiměřených sankcí při sebemenším porušení smluvních podmínek. Bude-li mít klient při čtení  pochybnosti, či nebude-li rozumět některým formulacím, neměl by váhat se poradit s někým, kdo se v dané problematice orientuje a je mu schopen kvalifikovaně poradit (např. finanční poradce, daňový poradce, advokát) či se pak i dotázat samotného poskytovatele úvěru.

 

Za žádných okolností by neměl klient vydat z ruky jím podepsané bianco (tzn. nevyplněné) cenné papíry (např. směnky, šeky apod.), anebo jiné nevyplněné a jím podepsané listiny se svolením, aby věřitel či jím určená osoba do nich dodatečně mohla libovolně doplňovat údaje.

 

 

 

8.9.2020

 

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo