Předčasný důchod v roce 2021

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, ale ne dříve než v 60 letech. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

 

Druhou podmínkou je stejně jako u řádné starobní penze  účast na důchodovém pojištění. Je to nejméně 30 odpracovaných let bez náhradních dob pojištění nebo 35 let s náhradní dobou ((platí pro odchod do důchodu v r. 2018 a později) . Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, ale přesto se tyto doby pojištění započítávají za určitých podmínek do potřebných let pojištění pro důchod.

 

Za náhradní dobu pojištění se považuje:

 • péče o dítě do čtyř let věku,
 • péče o blízkého závislého na péči,
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,
 • doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,
 • doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,
 • doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace - maximálně se přiznávají 3 roky a z toho do 55 let věku nejvýše 1 rok,
 • výkon základní vojenské služby,
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

 

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete pobírat i po dosažení řádného důchodového věku.

Krácení u předčasného důchodu se bude i v roce 2021 provádět za každých započatých 90 kalendářních dní, a to následovně:

 

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní,
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

 

 

Na stránkách ČSSZ naleznete důchodovou kalkulačku, kde si můžete spočítat, kdy nejdříve můžete o přiznání předčasného důchodu zažádat, i jakou musíte získat dobu pojištění. Kalkulačka vám pochopitelně spočítá i váš důchodový věk a kdy přesně ho dosáhnete.

 

 

 

16.11.2020

 

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo