Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která má pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. Může se přitom jednat o bydlení v nájemním nebo družstevním bytě, v bytě v osobním vlastnictví nebo o bydlení v rodinném domě.

    Při schvalování příspěvku na bydlení se hledí na:

 

a)    celkový příjem posuzované rodiny nebo posuzovaného jednotlivce,
b)    jejich skutečné náklady na bydlení,
c)    zákonem stanovené přiměřené náklady na bydlení pro daný počet osob v určitém typu obce (viz ustanovení § 25 zákona o státní sociální podpoře stanovuje náklady na bydlení podle počtu osob v bytě či domě, typu bydlení a velikosti obce).

 

Do příjmu rodiny se počítá příjem z výdělečné činnosti, ale i veškeré sociální dávky.

 

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo