Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv" pro rok 2020

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s problematikou nedostatečné informovanosti seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv, a dále zvýšení povědomí ve společnosti o právech a specifických potřebách starších osob.

 

Tohoto stěžejního cíle bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím 32 vzdělávacích seminářů pro seniory zaměřených na prevenci dluhů, bydlení, starobní důchody- tedy na témata, které nejvíce ohrožují kvalitu života této cílové skupiny. Semináře  budou za dobu realizace projektu uspořádány v osmi krajích ČR. Současně bude vedena kontinuální informační kampaň (zejm. skrze síť našich poraden a partnerských institucí), k níž budou připraveny informační brožury, které se budou věnovat osvětě a propagaci tématu k celkovému pochopení cílové skupiny seniorů.

 

Realizace projektu: 1.1.2020-31.12.2020

 
 
 

 

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.


Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo