Valorizace důchodů

 Novela zákona o důchodovém pojištění od roku 2018 zavádí novou zvýhodněnou valorizaci důchodů. Zvýšení důchodů bude proto od ledna roku 2018 výrazně vyšší. Procentní výměra všech druhů vyplácených důchodů (mj. starobních, vč. předčasných starobních, vdoveckých a vdovských) se zvýší o 3,5 %. Základní výměra tak stoupne o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 na 2 700 Kč.

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo