Víte, jaké náležitosti by měla obsahovat spotřebitelská smlouva?

Při uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru by měl být spotřebitel obezřetný, jelikož existují způsoby, které obcházejí tuto zákonnou ochranu k jeho škodě. Smlouva musí vždy obsahovat zejména:

 

  • druh spotřebitelského úvěru;
  • kontaktní údaje smluvních stran a případného zprostředkovatele (zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě také e-mailovou adresu);
  • celkovou výši spotřebitelského úvěru;
  • podmínky čerpání a dobu trvání; 
  • zápůjční úrokovou sazbu;
  • výše RPSN (RPSN: je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Tedy čím vyšší RPSN, tím více dlužník celkově zaplatí.;
  • výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, případně podmínky, na nichž tyto platby závisí;
  • požadavek na případné zajištění nebo pojištění;
  • informace o právu na odstoupení, na předčasné splacení či na jiné ukončení smluvního vztahu;
  • informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a označení příslušného orgánu státního dohledu.

 

 

 

20.5.2020

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo