ASP je akreditovanou vzdělávací institucí

Asociace sociálního poradenství se stala akreditovanou vzdělávací institucí. V rámci projektu JPD 3 Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl.m.Prahy získala ASP 19. 11. 2007 akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí.

7. 1. 2008 pak získala ASP v rámci výše zmíněného projektu akreditaci pro základní kurz určený pracovníkům v odborném sociálním poradenství. Kurz byl akreditován pod názvem „Odborné sociální poradenství I. – základní část“.
Nástavbové kurzy ve specializacích 1) manželské a rodinné poradenství, 2) občanské poradenství, 3) poradenství pro lidi se zdravotním postižením a 4) poradenství pro lidi s duševním onemocněním byly podány k akreditaci u MPSV během prosince 2007 až února 2008.