Inspirace v sociální práci

Sociální práce je mnohdy neviditelný a obtížně měřitelný obor s širokým spektrem činností a oblastí působnosti. Pro kvalitní výkon praxe se potřebují sociální pracovníci orientovat v nejnovějších trendech v jednotlivých oblastech sociální práce, setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Takovou příležitostí je seminář organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

 

Mezinárodní odborný seminář pod názvem „Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti“ se koná 15. září v Litomyšli v prostorách Evropského školícího centra (Jiráskova 133, Litomyšl). Akce proběhne za účasti zahraničních odborníků: Attily Szabó, Vesny Sucur – Janjetovic a prezidentky IFSW(mezinárodní federace sociálních pracovníků) Ruth Stark. Jedním z cílů semináře je přiblížit zahraniční praxi v oblasti sociální práce sociálním pracovníkům v České republice a nabídnout inspiraci v inovativních metodách a přístupech sociální práce v zahraničí.

Aktuální téma uprchlíků hledajících azyl v Západní Evropě a možnosti sociální práce při jejich integraci do společnosti, sociální práce s předluženými klienty, sociální práce na obcích a komunitní sociální práce, jsou tématy workshopů naplánovaných na odpolední část semináře. Nejnovější trendy a aktuální informace z výše jmenovaných oblastí budou sdílet sociální pracovníci pod vedením zkušených odborníků. Workshopy jsou současně prostorem pro výměnu zkušeností sociálních pracovníků pracujících v této oblasti sociální práce.

 

Ke stažení zde: inspirace v sociální práci.pdf

 

 logolink FB TW