Předčasný důchod

Přiznání předčasného důchodu podléhá úpravám uvedeným v § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a může být uděleno před dosažením stanoveného důchodového věku. K uplatnění nároku je však nezbytné dosáhnout potřebné doby důchodového pojištění, stejně jako při standardním odchodu do důchodu starobního. Žadatel musí splňovat také zákonem stanovený minimální věk:

V případě, že je jeho důchodový věk nižší než 63 let, nárok na předčasný důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého mu chybí do dosažení důchodového věku minimálně 3 roky.

V případě, že je jeho důchodový věk alespoň 63 let a dosáhl věku minimálně 60 let, nárok na předčasný důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého mu do dosažení důchodového věku chybí maximálně pět let.

Doba, o kterou je odchod do předčasného starobního důchodu proveden, ovlivňuje jeho výši, a to s trvalým zkrácením důchodu. Udělení předčasného důchodu je nevratné, a po jeho přiznání není možné přejít na standardní režim starobního důchodu. Také není možné přiznat předčasný důchod zpětně, a den přiznání se považuje za den vzniku nároku na důchod.

 

Zákonem č. 230/2023 Sb. byl novelizován ZDP s tím, že u předčasných důchodů dochází k následujícím změnám:

  • do předčasného důchodu bude možnou nastoupit maximálně 3 roky před dosažením důchodového věku,
  • od 1. 10. 2024 se prodlužuje potřebná doba pojištění z 35 na 40 roků,
  • nově se bude všem lidem pobírajícím předčasný důchod krátit o 1,5 % za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku,
  • u procentní výměry předčasného důchodu nebude docházet k valorizaci do dosažení důchodového věku,
  • do valorizace se nově bude místo poloviny růstu mezd započítávat pouze třetina,
  • mimořádná valorizace bude nahrazena dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů.

 

Pozor na záměnu s předdůchodem. Tento pojem má jiný význam. Předčasný důchod je dávka důchodového pojištění vyplácená v rámci systému důchodového pojištění. Předdůchod patří do penzijního připojištění a představuje možnost čerpání prostředků, které si osoba v rámci penzijního připojištění naspořila, a to až 5 let před dosažením důchodového věku.

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.