Pronájem obecního bytu

Velkou část našich měsíčních příjmů většinou činí  bydlení spolu s přidruženými výdaji za energie atp. I s bydlením však může pomoct stát nebo obec skrze přiznání dávek nebo  výhodnějším pronájem.

Velkou část našich měsíčních příjmů většinou činí  bydlení spolu s přidruženými výdaji za energie atp. I s bydlením však může pomoct stát nebo obec skrze přiznání dávek nebo  výhodnějším pronájem.

Pronájem svých bytů nabízí většina měst a obcí v České republice. Počet takových bytů je však v porovnání se soukromými nemovitostmi na trhu výrazně nižší. I když je jejich počet omezený a nové obecní byty se staví výjimečně, čas od času se některý uvolní, například se předchozí nájemník se odstěhuje jinam, zemře, popřípadě je vystěhován pro neplacení apod.

Mnoho měst pronajímá tzv. startovací byty, které jsou určené pro mladé páry. Doba pronájmu těchto bytů bývá omezená na pár let, takže jsou volné častěji.

Jedním z druhů obecních bytů jsou byty se zvláštním určením neboli „sociální byty“. Jejich určení je pro znevýhodněné skupiny lidí (seniory, osoby se zdravotním postižením, matky samoživitelky, děti z dětského domova aj.) a podmínkou pro jejich získání je kromě dalšího zejména nízký příjem.

Postupy jednotlivých obcí při výběru nájemníků jsou sice odlišné, ale základním předpokladem pro přidělení obecního bytu bývá trvalé bydliště v daném městě nebo městské části. Kromě trvalého bydliště mohou být stanoveny i podmínky: žádat o obecní nájem smějí pouze osoby starší osmnácti let, které v Česku nevlastní jinou nemovitost na území Česka, prokázání příjmu (kvůli předejití dluhu na nájemném)  či stanovení maximální výše příjmu, jak je zmíněno výše apod.

Přehled volných bytů k pronájmu (nebo alespoň kontakt na osobu, která takový přehled vede) a konkrétní podmínky, které je nutné pro získání bytu splnit, najdete nejsnáze na webových stránkách dané obce či města, popřípadě se můžete zeptat přímo na radnici či obecním úřadu.

 

6.9.2022, Praha

 

Zdroj: Zpracované materiály Asociace sociálního poradenství