Zvyšující se náklady na energie

Jedním z nepalčivějších témat současné doby jsou zvyšující se náklady za energie, a proto je poměrně zásadní tomuto tématu v rámci rozpočtu věnovat dostatečnou pozornost. Náklady na energie tak v rodinných rozpočtech mají stále větší podíl, bez ohledu na to, zda rodina bydlí ve vlastním nebo v nájmu

Jedním z nepalčivějších témat současné doby jsou zvyšující se náklady za energie, a proto je poměrně zásadní tomuto tématu v rámci rozpočtu věnovat dostatečnou pozornost. Náklady na energie tak v rodinných rozpočtech mají stále větší podíl, bez ohledu na to, zda rodina bydlí ve vlastním nebo v nájmu.

Odběratelé mají možnost svobodné volby dodavatele energie pro své odběrné místo. Nejdůležitějším faktorem při rozhodování při volbě dodavatele je samozřejmě cena. Nutně je však si dát pozor i na obchodní podmínky. V nich je stanovena délka výpovědní doby či výše případných poplatků a součástí je též ceník pro daný rok. Vyplatí se také sledovat recenze dalších odběratelů, abyste se vyvarovali nemilých situací, kterými již před vámi jiní prošli.

Při sjednávání smlouvy o dodávkách elektřiny se kromě jiného domlouvají také zálohy na energie. Výše takové zálohy by měla odpovídat očekávané spotřebě (vychází se z historické spotřeby v daném místě, přihlíží se k růstu cen). V praxi se však stává, že jsou zálohy zbytečně vysoké, nebo také nízké, podle motivace dodavatele. Pokud s výší záloh nesouhlasíte, obraťte se nejprve na svého dodavatele a pokuste se s ním domluvit jejich úpravu. Pokud vám nevyhoví, můžete se ještě obrátit na Energetický regulační úřad.

Pokud váš současný dodavatel ukončí obchodování s elektřinou a přestane být schopen ji dodávat svým odběratelům, zajistí tzv. dodavatel poslední instance dodávku energií automaticky ze zákona (tj. odběratel nemusí nic hlásit, dodavatel se mu ozve sám) po dobu šesti měsíců, a to za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Tyto ceny jsou výrazně vyšší než ceny, které si odběratel běžně s dodavateli dohodne při dlouhodobějších smlouvách; je tedy žádoucí nesetrvat u dodavatele poslední instance příliš dlouho a sehnat si dodavatele výhodnějšího.

V případě dodávek plynu platí v zásadě totéž, co uvádíme u elektřiny, a to včetně institutu dodavatele poslední instance.

Vláda ČR V reakci na současnou situaci přistoupila k regulaci cen energii. V rámci přijaté novely byla kromě pravomoci vlády stanovit maximální ceny energii, také nově upravena možnost jednodušší výpovědi smlouvy v případě, kdy smlouva, obsahuje takzvané spotové ceny, což jsou ceny odvozené od vývoje na burzách. Před takovými smlouvami rovněž varuje Energetický regulační úřad.

V současné době vláda stanovila cenu energii pro maloodběratele u silové elektřiny na 6 Kč  včetně DPH za jednu kilowatthodinu, a u plynu na 3 Kč za kWh včetně DPH. Zastropované ceny energií se projeví na zálohách od letošního listopadu a začnou platit se začátkem příštího roku. Dodavatelé však budou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. 

Domácnosti také obdrží  příspěvek z úsporného tarifu ve výši 3500 Kč nebo 2000 Kč podle tarifu (sazby pro odběr elektřiny). Dále domácnosti ušetří díky odpuštění poplatků za podporované zdroje energie /od letošního října až do konce roku 2023). Poplatek činil 599 Kč za každou spotřebovanou MWh elektřiny (1 MWh je 1000 KWh).

 

13.10.2022, Praha

 

Zdroj: Zpracované materiály Asociace sociálního poradenství