Vzdělávání v rámci projektu JPD 3

V rámci pilotního projektu čtyř poradenských organizací sdružených v Asociaci sociálního poradenství byl vytvořen první systém společného vzdělávání pro pracovníky a školitele v sociálním poradenství.
Systém byl rozdělen na dvě úrovně – základní kurz, který byl společný pro všechny poradenské asociace. Na něj navazovaly specializované nástavbové kurzy, v režii jednotlivých asociací. Specializované kurzy proběhly čtyři – pro občanské poradenství, manželské a rodinné poradenství, poradenství lidem se zdravotním postižením a lidem s duševním onemocněním.