Sociální poradci se budou školit jednotně

Jistě to znáte: máte problém, tak se obrátíte na poradnu. Ale jak se obrátit na tu správnou poradnu? A když už se člověk na poradnu obrátí, dostane stejnou radu jako jinde? Jsou některé poradny lepší?
Poradenství se stalo významnou sociální službou poskytující pomoc potřebným lidem. Ti často nejsou schopni uspokojivě řešit závažné problémy, ve kterých se ocitají, pouze na základě vlastních poznatků a zkušeností. O rozsahu této potřeby – zvyšující se poptávce po poradenských službách - svědčí výrazný rozvoj forem a počtu poradenských institucí v posledních desetiletích.