Vzdělávání poradenských pracovníků

CEKAS–NVF ve spolupráci se čtyřmi partnery – Asociací občanských poraden, Vida o. s., Asociací manželských a rodinných poradců a Asociací poraden pro zdravotně postižené – začal v srpnu 2006 realizovat nový dvouletý projekt „Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy“ v rámci 3. výzvy grantového schématu JPD 3 opatření 2.1.
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci a poskytovatelé sociálních služeb osobám ohrožených sociální exkluzí.