Tiskové zprávy

Sociální poradci se budou školit jednotně

Jistě to znáte: máte problém, tak se obrátíte na poradnu. Ale jak se obrátit na tu správnou poradnu? A když už se člověk na poradnu obrátí, dostane stejnou radu jako jinde? Jsou některé poradny lepší?
Poradenství se stalo významnou sociální službou poskytující pomoc potřebným lidem. Ti často nejsou schopni uspokojivě řešit závažné problémy, ve kterých se ocitají, pouze na základě vlastních poznatků a zkušeností. O rozsahu této potřeby – zvyšující se poptávce po poradenských službách - svědčí výrazný rozvoj forem a počtu poradenských institucí v posledních desetiletích.

Vzdělávání poradenských pracovníků

CEKAS–NVF ve spolupráci se čtyřmi partnery – Asociací občanských poraden, Vida o. s., Asociací manželských a rodinných poradců a Asociací poraden pro zdravotně postižené – začal v srpnu 2006 realizovat nový dvouletý projekt „Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy“ v rámci 3. výzvy grantového schématu JPD 3 opatření 2.1.
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sociálních služeb, dobrovolníci a poskytovatelé sociálních služeb osobám ohrožených sociální exkluzí.