blockbuster.gif

Asociace sociálního poradenství

Cílem tohoto občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace vzdělávacích a školících akcí. Tyto akce budou určeny nejen pro členy ASP, ale i pro další jednotlivce, pracovníky neziskových organizací a zaměstnance veřejné správy.

Asociace poraden pro zdravotně postižené

Asociace poraden pro zdravotně postižené je sdružení fyzických i právnických osob poskytujících poradenství osobám se zdravotním postižením. Sdružuje 40 poraden a její poradci působí ve 140 městech ČR.
www.apzp.cz .

VIDA

VIDA je občanské sdružení osob a právnických subjektů, které chtějí podporovat a napomáhat rozvoji práce VIDA center, podporovat rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.
www.vidacentrum.cz.

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nestátní nezisková organizace působící na celém území České republiky. Sdružuje a zastřešuje občanské poradny a poskytuje jim služby, které přispívají ke zvyšování kvality občanského poradenství.
www.obcanskeporadny.cz .

Česká asociace pečovatelské služby

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty.

www.caps-os.cz

Centrum sociálně zdravotních služeb

Centrum sociálně zdravotních služeb je příspěvková organizace Městské části Praha - Řepy, která zajišťuje péči v oblasti zdravotní a sociální pro občany Řep a dle dohody i pro jiné. Naše činnost je zaměřena především na pomoc seniorům, dlouhodobě nemocným a handicapovaným spoluobčanům. Chceme vždy vidět všechny potřeby našich klientů: zdravotní, sociální, psychické, kulturní, a podobně.

http://web.telecom.cz/cszs/

Zadávací řízení k projektu Vzdělávání v ASP

Zde si můžete stáhnout formulář pro podání nabídky k projektu Vzdělávání v ASP

„Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“

Hlavním cílem projektu „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ je zorganizovat a uskutečnit 20 seminářů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti pro spotřebitelskou veřejnost a zejména pro seniory žijící v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory. Předpokládaný počet lidí, kteří projdou těmito semináři po dobu trvání projektu je 300. Zároveň mezi cílovou skupinou budou distribuovány informační materiály  (leták, brožurka) v tištěné a elektronické podobě.

 


 

Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

 


Termín realizace projektu: 1. ledna 2020-31. prosince 2020


mpo-logo


 

Tisková zpráva: Potřebujeme novelu energetického zákona, která si posvítí na činnost energošmejdů, shodli se účastníci seminářů

Přestože vláda již na jaře poslala do Poslanecké sněmovny novelu energetického zákona, která má chránit spotřebitele před nekalými praktikami tzv. energošmejdů, sněmovna jej dosud neprojednala ani v 1. čtení. „Je to velmi nešťastné, říká Hynek Kalvoda, z Asociace sociálního poradenství, „od jara našim klientům i pracovníkům poraden slibujeme, že pomoc se blíží, bohužel je však také možné, že s blížícím se koncem volebního období spadne zákon pod stůl. Činnost agresivních zprostředkovatelů prodeje energie přitom v poslední době nijak nepolevuje. Stále více se přitom zaměřují na zvláště zranitelné osoby a zejména seniory.

 

Asociace sociálního poradenství realizovala v tomto roce 20 seminářů k problematice ochrany spotřebitele, jejichž konání finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a potřeba posílení práv spotřebitelů v oblasti prodeje energie mimo provozovnu zde byla jedním z nejčastěji diskutovaných témat. Jak upozornili účastnicí seminářů, nejedná se jen o prodejce určitých dodavatelů. Senioři a další zranitelné osoby, které neznají svá práva, se zaváží k účasti v energetické aukci a následně jsou nuceni k uzavření smlouvy s dodavatelem, který je označen za vítěze, aniž by to pro ně bylo výhodné. 

 

Za všechny případ seniora z Rokycan: Klienta navštívil pán s nabídkou účasti v aukci, díky níž údajně získá levnějšího dodavatele energií. Klient podepsal přihlášku k aukci v přesvědčení, že se pak bude moci rozhodnout, zda k novému dodavateli přejde. Když klientovi přišel dopis s vítěznou nabídkou, rozhodl se ji neakceptovat. Následně byl informován, že novým dodavatelem je další energetická firma v pořadí. I tentokrát se klient v zákonné lhůtě snažil odstoupit, dokonce dvakrát, avšak marně. Bylo mu sděleno, že odstoupit nelze, neboť dle zákona to není možné.

 

V  poradně pána seznámili s jeho právy a pomohli mu formulovat dopis, ve kterém s odkazem na ustanovení občanského zákoníku i energetického zákona trval na svých právech. Teprve pak klient obdržel dopis, ve kterém mu bylo sděleno, že jeho výpověď berou na vědomí. Pokud by byla již účinná novela energetického zákona, podle které bude činnost energetických zprostředkovatelů kontrolovat Energetický regulační úřad, bylo by možné na zprostředkovatele, který zneužívá neznalosti práv zákazníků, podat stížnost a případně mu i odejmout oprávnění k činnosti.

 

„O poznatcích ze seminářů jsme připraveni informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu a současně na něj i na poslance apelovat, aby novela energetického zákona, která je nesporná v rámci celého politického spektra, byla co možná nejdříve schválena“, uzavírá Hynek Kalvoda.

 

Kontakt:
Hynek Kalvoda
Předseda Asociace sociálního poradenství, z.s.

 


V Praze dne 21. prosince 2020
Tisková zpráva k projektu Asociace sociálního poradenství „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“

 

Projekt Asociace sociálního poradenství „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“, podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je zaměřen na realizací 20 seminářů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti pro spotřebitelskou veřejnost a zejména seniory žijících v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory.  Účastníci budou informováni o svých právech a povinnostech v oblasti ochrany spotřebitele se zvláštním zřetelem na finanční gramotnost (vedení osobního či rodinného rozpočtu, náležitosti smluv o úvěru, hypotéce, RPSN, úroky, na co dávat pozor při uzavírání kupních smluv, reklamace, reklamace na dálku, pravidla případné komunikace s věřiteli nebo prodejci poskytovateli služby).

 

Projektu se zúčastní 300 lidí. Zároveň mezi cílovou skupinou budou distribuovány informační materiály  (leták, brožurka), a to jak v tištěné podobě, tak prostřednictvím internetu v elektronické podobě.


Kontakt:
Hynek Kalvoda
Asociace sociálního poradenství
Sabinova 287/3
130 00 Praha 3
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. "
Tel. 777 257 568


V Praze dne 29. června 2020
Leták v rámci projektu Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ 


Zde je ke stažení leták v rámci projektu Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ , který je zaměřený na základní pravidla osobního a rodinného rozpočtu. Můžete si také stáhnout brožuru s návodem na sestavení rodinného a osobního rozpočtu spolu s informacemi: jaké jsou náležitosti i úskalí smlouvy o úvěru, kupní smlouvy na zboží, či koupi nemovitosti. 

Leták ke stažení zde

Brožura Vedení osobního a rodinného rozpočtu