Aktuality

Nejčastější problémy v souvislosti s trvalým pobytem a jejich řešení

Nejčastější komplikace spojené s trvalým bydlištěm se objevují při exekučních řízeních. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů jasně uvádí, že z registrace občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti, tudíž exekuce přímo na nemovitost v tomto případě není možná,  pokud tedy není dlužník současně spoluvlastníkem nemovitosti.

Sousedské vztahy a omezení vlastnického práva

Odstraňování podrostů a převisů

Růst vegetace a její přesah na sousední pozemek často vyústí ke sporům mezi sousedy. Tato situace je však regulována zákonem č. 89/2012 sb. občanský zákoník, , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) v ustanoveních § 1016 a § 1017. Nicméně je klíčové, aby bylo prokázáno, že vegetace skutečně způsobuje škodu nebo jiné problémy.