Aktuality

Může starobní důchodce vykonávat výdělečnou činnost?

Starobní důchodce může bez omezení pracovat a získávat příjem z výdělečné činnosti. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení pracovního poměru, takže zaměstnanec nesmí být nucen k ukončení pracovní činnosti z důvodu splnění podmínek pro starobní důchod.

ADR – mimosoudní řešení sporů

Spotřebitelský spor s podnikatelem lze řešit i jiným způsobem, který je často méně náročný než soudní řízení. Jedná se o tzv. ADR - alternativní řešení sporů. Řízení tedy probíhá formou mediace, konsiliace nebo rozhodčího řízení za účasti neutrální třetí strany, označované jako subjekt ADR.