Aktuality

Úhrada s vyúčtování služeb spojených s bydlením

Ustanovení § 2247 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), upravuje definici služeb spojených s užíváním bytu s tím, že přednost má především dohoda nájemce s pronajímatelem. V případě chybějící úpravy této otázky v nájemní smlouvě nebo vzniku nejasností ohledně úhrady služeb, následuje postup podle ustanovení § 2247 odst. 2 OZ, který ukládá povinnost zajištění nezbytných služeb pronajímateli.

Tisková zpráva k projektu „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ ze dne 30.6.2023

Hlavním cílem projektu „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ je zorganizovat a uskutečnit 10 seminářů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti pro spotřebitelskou veřejnost a zejména seniory žijící v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory. Semináře se uskuteční v následujících městech: Karviná, Mariánské Lázně, Pardubice, Ústí nad Labem, Bílina, Kladno, Uherský Brod, Český Krumlov, Praha, Trutnov.  Projekt je v souladu s cíli spotřebitelské politiky ČR a byl podpořen prostřednictvím dotace z finančních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Předpokládaný počet lidí, kteří projdou těmito semináři za 12 měsíců trvání projektu je 168. Zároveň mezi cílovou skupinu budou distribuovány informační materiály (brožura), a to jak v tištěné podobě, tak prostřednictvím internetu v elektronické podobě.