Aktuality

Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se u spotřebního zboží vada vyskytne v zákonné době  dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná povinnost z vadného plnění), má kupující právo věc u prodávajícího reklamovat.

Smlouvy uzavírané se spotřebitelem distančním způsobem („na dálku“)

Spotřebitel může uzavřít s podnikatelem smlouvu s mimo jeho obchodní prostory, a to prostředky komunikace na dálku. Nejčastěji způsob je přes internet či po telefonu. Na jednu stranu se jedná o pohodlný a celkem rychlý způsob nákupu, ale na druhou stranu absence osobního kontaktu při uzavírání smlouvy znemožňuje většinou řádnou prohlídku zboží, jeho předvedení, možnost klást dotazy či požadovat jakákoli potřebná vysvětlení.