Aktuality

Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence a znalosti minimálně 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s nedostatečnou informovaností seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv (spotřebitelská problematika, finanční a rozpočtová problematika, prevence dluhů, sociální dávky, starobní a invalidní důchody).

Zvyšující se náklady na energie

Jedním z nepalčivějších témat současné doby jsou zvyšující se náklady za energie, a proto je poměrně zásadní tomuto tématu v rámci rozpočtu věnovat dostatečnou pozornost. Náklady na energie tak v rodinných rozpočtech mají stále větší podíl, bez ohledu na to, zda rodina bydlí ve vlastním nebo v nájmu