Aktivity pro seniory

Co předložit při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod

 Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod je důležité předložit:

 

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.Read More

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Starobní důchod

 Starobní důchod je jedním z hlavních pilířů sociálního zabezpečení, který pomáhá lidem žít důstojný život ve stáří. Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se prodlužuje na 35 let. V některých případech lze nárok na starobní důchod získat i při získání kratší doby pojištění. Podrobné informace k důchodovému věku, potřebné doby pojištění i jednotlivé typy starobních důchodů jsou uvedeny na webové adrese: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm Do doby pojištění se kromě období práce započítávají i tzv. náhradní doby pojištění, a to buď v plném rozsahu nebo částečném rozsahu. Všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení). Budoucí důchodce musí sepsat žádost o důchod a doručit ji na Okresní správu sociálního zabezpečení nebo Pražskou správu sociálního zabezpečení či Městskou správu sociálního zabezpečení v případě Brna. Sepisuje jí a doručuje příslušné správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu.Read More

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo