Aktivity pro seniory

Valorizace důchodů

 Novela zákona o důchodovém pojištění od roku 2018 zavádí novou zvýhodněnou valorizaci důchodů. Zvýšení důchodů bude proto od ledna roku 2018 výrazně vyšší. Procentní výměra všech druhů vyplácených důchodů (mj. starobních, vč. předčasných starobních, vdoveckých a vdovských) se zvýší o 3,5 %. Základní výměra tak stoupne o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 na 2 700 Kč.

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Důchodový věk

Změna zákona o důchodovém pojištění od ledna 2018 ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Tento důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro muže i ženy. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk rozdílný v závislosti na roku narození. U žen hraje roli i počet vychovaných dětí. Případné úpravy důchodového věku nad hranici 65 let budou vyplývat z pravidelné revize důchodového systému, která bude reagovat např. na změny ve vývoji střední délky života.

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo