blockbuster.gif

Závěrečná zpráva k projektu Informační aktivity pro seniory v rámci Evropského roku stárnutí

 

Projekt Informační aktivity pro seniory v rámci Evropského roku stárnutí probíhal od srpna do října 2012. V počátku projektu (v srpnu a září) jsme pro aktivitu besed oslovili další vhodné odborníky - přednášející – Mgr. Janu Horákovou z Probační mediační služby ČR, Mgr. Jitku Styblíkovou – z VIDy, o.s., Mgr. Hedviku Stuchlíkovou z OP Nymburk. Během srpna probíhala také příprava přednášek. V září jsme domlouvali přednášky v jednotlivých městech Středočeského kraje, ať už v domovech pro seniory nebo např. pro domy s pečovatelskou službou. Těchto přednášek bylo také vzhledem k přidělení nižší dotace Středočeského kraje uspořádáno oproti původnímu předpokladu – uvedenému v žádosti o dotaci – devět. Přednášky trvaly přibližně dvě hodiny a zúčastnilo se jich dohromady 165 lidí. Přednášky s besedou proběhly v následujících městech a místech: v pečovatelské službě v Čelákovicích, v Neratovicích v Klubu důchodců a v prostorách charity (tedy na dvou místech), ve Farní charitě v Berouně, v Domě s pečovatelskou službou v Žebráku, ve Středisku komplexní péče na Kladně, v Pečovatelské službě v Rakovníku, v Centru seniorů v Mělníku, v Domově pro seniory v Ratajích nad Sázavou. Místa přednášek a počty účastníků jednotlivých aktivit jsou uvedeny v příloze č. 4. Na přednáškách jsme zajišťovali občerstvení pro účastníky. Při akcích byly využity notebook a dataprojektor pro prezentaci probíraných témat.

Co nejvíce trápí pražské seniory z pohledu občanských poraden Asociace sociálního poradenství

 

1) Kupní smlouvy – stále se setkáváme s případy seniorů, kteří podlehli psychickému nátlaku na předváděcí akci mimo prostory obvyklé k podnikání a zakoupili zboží, o které vlastně nemají zájem. Druhý den si vše v klidu promyslí a zjistí, že zboží se jim vůbec nehodí, nebo je značně předražené.Díky značné osvětě se počet těchto klientů snížil, ale bohužel praktiky obchodníků se nezměnily a stále se jim tyto akce vyplatí. Smlouvy, které podepisují, nečtou, věří tomu, co jim sdělí podnikatel. Posléze se často stydí, co podepsali, v řešení bývají mnohdy pasívní. Nemají také možnost dozvědět se snadno, z internetu, např. informace o podvodných firmách. Podáváme klientům informace o jejich právech a povinnostech, předáváme vzor odstoupení od smlouvy a vysvětlujeme, jak jej upravit, aby odpovídal klientově konkrétní situaci. Podobnou pomoc nabízíme v situaci, kdy klient již od smlouvy odstoupil a prodávající se nemá k tomu, aby vrátil kupní cenu.

Pozvánky na semináře s názvem Problematika osobních financí

 

Asociace sociálního poradenství Vás zve na semináře s názvem Problematika osobních financí, které se budou konat ve Zlínském a Moravskoslezském a Olomouckém  kraji během měsíců září až listopad. Níže jsou na jednotlivé semináře pozvánky:

Podkategorie