Aktivity pro seniory

Brožura- důchody, dávky, bydlení, prevence násilí na seniorech

 Zde se můžete stáhnout brožurku, která  přináší lidem v seniorském veku stručný přehled informací z oblasti důchodového pojištění, sociálních dávek souvisejících s bydlením a dalších vybraných sociálních dávek, které lidé v seniorském věku mohou využívat.

 

V přehledu najdete informace o podmínkách získání nároku na starobní důchod, podání žádosti o starobní důchod, pozůstalostním a invalidním důchodu, příspěvku a doplatku na bydlení a dalších sociálních dávkách jako např. příspěvku na péci, příspěvku na mobilitu, příspěvku na živobytí atd.

 

Brožurka ke stažení zde:

Brožura_důchodové pojištění

 

 

Brožura byla vydána v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv", který je financovaný z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Projekt: "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"

 Hlavním cílem projektu je posílit kompetence 800 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s problematikou nedostatečné informovanosti seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv, a dále zvýšení povědomí ve společnosti o právech a specifických potřebách starších osob. Tohoto stěžejního cíle bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím 30 vzdělávacích seminářů pro seniory (každý pro minimálně 12 osob) zaměřených na témata, která nejvíce ohrožují kvalitu života této cílové skupiny.

 

Semináře věnované spotřebitelské problematice, prevenci dluhů, otázkám dávek, problematice rodiny a starobním důchodům budou za dobu realizace projektu uspořádány v sedmi krajích ČR.

 

Současně bude vedena kontinuální informační kampaň (zejm. skrze síť našich poraden a partnerských institucí), k níž budou připraveny informační brožury, které se budou věnovat osvětě a propagaci tématu k celkovému pochopení cílové skupiny seniorů.

 

Realizace: 1.1.2018-31.12.2018

 

 

 

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Projekt je podpořený Ministerstvem práce a sociách věcí ČR.