Aktivity pro seniory

Příspěvek na péči

 (viz ustanovení § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 

K čemu slouží:
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto osoby z něho hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

 

Kdo má nárok:
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato
osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
880,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200,- Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Senioři se vzdělávají ve finanční gramotnosti

Asociace sociálního poradenství  (ASP) díky finančním prostředkům Ministerstva práce a sociálních věcí vzdělala ve finanční gramotnosti od září tohoto roku více než 200 seniorů v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji. Semináře se zaměřují zejména na následující témata: jak senioři vnímají  peníze, na hospodaření s finančními, vedení osobního či rodinného rozpočtu. Prostřednictvím názorných příkladech se také senioři dozví, jaké problémy jim mohou nastat v souvislosti s financemi, na co si dávat pozor při nabídce nejrůznějších služeb nebo zboží dealery či obchodníky, jak lze vypovědět nevýhodnou smlouvu nebo smlouvu s nevýhodnými podmínkami, z a kterých nechceme zboží či služby užívat. Dále se seznámí s tím, jaké jsou úskalí půjčování si v rodině či mezi přáteli. Velký prostor jednotlivých seminářů je věnován dotazům seniorů.  Nejčastěji evidujeme dotazy na úskalí převáděcích akcích, na možnosti řešení dluhů v rámci rodiny, na komunikaci s věřiteli a jejich práva a povinnosti při vymáhání dluhů. Semináře většinou probíhají v domech pro seniory, zařízeních pečovatelské služby nebo v některé ze sociálních služeb pro seniory zřizovaných městy. Projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti probíhá do konce listopadu tohoto roku. V jeho rámci proběhnou semináře ve dvou krajích ještě minimálně pro dalších sto seniorů.Read More

 

Praha,  31.10. 2016

Kontakt:
Hynek Kalvoda
tel. 777 257 568
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.