Aktivity pro seniory

Tipy na hospodaření s penězi- jednoduché metody, jak mít své finance pod kontrolou

Nejosvědčenější a vlastně i  nejjednodušší metodou hospodaření s penězi je rozdělení peněz, které máme k dispozici (tedy většinou měsíčního příjmu, důchodu) „na hromádky“.

 

Hromádky, které vždy musíme mít jsou ty, které nám zajistí uhrazení základních životních potřeb (bydlení, jídlo, ošacení). Pokud nám po rozdělení na tyto nezbytné hromádky ještě nějaké peníze zbývají, může být další hromádkou kapesné, které pak můžeme použít pro věci, které nám nebo jiným učiní radost. Jinak je lepší mít kapesné z toho, co se ušetřilo, např. jít pěšky, nakoupit v akci, získat levnější potraviny apod. Další možností jak snížit výdaje je více si vařit doma.

 

Praxe domácího hospodaření vytvořila tzv. „zlaté pravidlo 70-20-10“, které je jakousi obranou proti fatálnímu úbytku financí. Zde uvádíme modelový příklad.

 

 • 70 - představuje 70 % čisté mzdy (příjmu), určených na nutné výdaje, např. nájem, hypotéku, na platby za energie, jídlo, ošacení, benzín a všechny další nutné pravidelné platby, které se musí každý měsíc zaplatit;
 • 20 - představuje 20 % čisté mzdy (příjmu), určených na úspory. Je prozíravé z nich polovinu (10%) určit na dlouhodobé použití (např. spoření na důchod, na uvažovanou budoucí investici apod.). Zbylou polovinu (10%) určit na krátkodobé použití, např. na vytvoření rezervy ve výši 3 až 6 měsíčních příjmů na zvládání mimořádných situací;
 • 10 – představuje 10 % čisté mzdy (příjmu), která představuje v podstatě osobní příjem, určený na libovolnou útratu.

 

 

 

2.6.2020

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Víte, jaké náležitosti by měla obsahovat spotřebitelská smlouva?

Při uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru by měl být spotřebitel obezřetný, jelikož existují způsoby, které obcházejí tuto zákonnou ochranu k jeho škodě. Smlouva musí vždy obsahovat zejména:

 

 • druh spotřebitelského úvěru;
 • kontaktní údaje smluvních stran a případného zprostředkovatele (zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě také e-mailovou adresu);
 • celkovou výši spotřebitelského úvěru;
 • podmínky čerpání a dobu trvání; 
 • zápůjční úrokovou sazbu;
 • výše RPSN (RPSN: je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Tedy čím vyšší RPSN, tím více dlužník celkově zaplatí.;
 • výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, případně podmínky, na nichž tyto platby závisí;
 • požadavek na případné zajištění nebo pojištění;
 • informace o právu na odstoupení, na předčasné splacení či na jiné ukončení smluvního vztahu;
 • informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a označení příslušného orgánu státního dohledu.

 

 

 

20.5.2020

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo