Aktivity pro seniory

Předčasný důchod v roce 2021

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, ale ne dříve než v 60 letech. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

 

Druhou podmínkou je stejně jako u řádné starobní penze  účast na důchodovém pojištění. Je to nejméně 30 odpracovaných let bez náhradních dob pojištění nebo 35 let s náhradní dobou ((platí pro odchod do důchodu v r. 2018 a později) . Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, ale přesto se tyto doby pojištění započítávají za určitých podmínek do potřebných let pojištění pro důchod.

 

Za náhradní dobu pojištění se považuje:

 • péče o dítě do čtyř let věku,
 • péče o blízkého závislého na péči,
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,
 • doba evidence na úřadu práce, po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti,
 • doba evidence na úřadu práce při probíhající rekvalifikaci,
 • doba evidence na úřadu práce, pokud nenáležela podpora v nezaměstnanosti nebo neprobíhala rekvalifikace - maximálně se přiznávají 3 roky a z toho do 55 let věku nejvýše 1 rok,
 • výkon základní vojenské služby,
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

 

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete pobírat i po dosažení řádného důchodového věku.

Krácení u předčasného důchodu se bude i v roce 2021 provádět za každých započatých 90 kalendářních dní, a to následovně:

 

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní,
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

 

 

Na stránkách ČSSZ naleznete důchodovou kalkulačku, kde si můžete spočítat, kdy nejdříve můžete o přiznání předčasného důchodu zažádat, i jakou musíte získat dobu pojištění. Kalkulačka vám pochopitelně spočítá i váš důchodový věk a kdy přesně ho dosáhnete.

 

 

 

16.11.2020

 

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Jaké jsou typy služeb pomáhajících seniorům, kteří zůstávají v domácím prostředí?

Role rodiny v péči seniora je velice důležitá a nezastupitelná, ale některé rodiny se potýkají s překážkami, díky kterým nemohou seniorovi poskytnout 100% péči, například kvůli vzdálenosti či časově náročné práci. Pak nezbývá nic jiného než se obrátit na některé ze subjektů, které nabízejí v takovýchto situacích svou pomoc, jako je např. charita, některé neziskové společnosti i soukromé subjekty, a tuto péči nahradit.  

 

Využít lze buď pobytových služeb pro seniory (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou služnou,...) či právě služeb pomáhajících seniorům, kteří zůstávají v domácím prostředí. Služby pomáhající seniorům v domácím prostředí rozdělujeme na služby terénní, které dojíždí za seniory k nim domů a služby ambulantní, do kterých dojíždí senior. Alespoň ve zkratce je zde uvedeme.

 

Terénní služby:

 • Pečovatelská služba- dbá o hygienu, běžné práce k udržování domácnosti, obstarávání nákupů, dovážku jídla, praní a pomáhá při denních aktivitách. Službu lze hradit i z příspěvku na péči.
 • Osobní asistence- nabízí podobné služby  jako pečovatelská služba. Rozdílem však je, služby poskytuje na místě a v čase, které si vybere klient. Služba může být poskytována bez omezení času, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Službu lze hradit i z příspěvku na péči.
 • Ošetřovatelská služba- službu poskytují kvalifikované zdravotní sestry. Služba však musí být indikována ošetřujícím lékařem. Sestry pak zajišťují ošetřování proleženin,  podávání léků, ošetřování ran, nácvik chůze s chodítkem či berlemi, cévkování atd. Pokud je služba předepsána lékařem, je hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Senior může využít i služby ambulantní, to znamená, že  dojíždí do zařízení, ale bydlí doma. Můžeme jmenovat například:

 • Centra denních služeb, denní stacionáře- kromě zajištění péče týkající se stravy a hygieny nabízí seniorům různé volnočasové  aktivity či rehabilitaci. Služby fungují většinou od rána do odpoledne. Některá centra mají za zvláštní poplatek zařízený i svoz seniorů do zařízení. Službu lze hradit i z příspěvku na péči.
 • Středisko osobní hygieny- slouží pro ty seniory, kteří mají doma nevyhovující podmínky ke koupání nebo již nezvládnou sami hygienu provést. Většinou jsou součástí domů s pečovatelskou službou či denních center. Tuto službu lze hradit z příspěvku na péči.

 

Zdroj: https://peceosverodice.cz/sluzby-pro-seniory-v-domacim-prostredi/

 

 

 

19.10.2020

 

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo