Aktivity pro seniory

Klienti často neví, že vdovský či vdovecký důchod není automatický

Úmrtí partnera je jednou z nejtěžších události v živote. Dalším nepříjemným faktem, který s tímto souvisí je i například to, že partner zjistí, že nemá nárok na vdovský/ vdovecký důchod. Jaké jsou tedy podmínky?

 

Nárok na vdovský či vdovecký důchod není automatický, musí být splněny zákonné podmínky. Pozůstalý, ať je to vdova nebo vdovec, má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý/á pobírali starobní důchod, nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní případně starobní důchod, nebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Druh/družka nemůže pobírat vdovský důchod po zemřelém druhovi/družce ani v případě, že spolu měli jedno či více dětí.

 

Výše částky závisí na průběhu pojištění zemřelého manžela/manželky. Vlastní příjmy a získaná doba pojištění vdovy/vdovce výši tohoto důchodu neovlivní. Legislativní podmínky pro přiznání vdovského důchodu po zemřelém manželovi nebo vdoveckého důchodu po zemřelé manželce se neliší.

 

Pokud je tento typ důchodu přiznán, je možné jej pobírat přesně jeden rok od smrti manžela/manželky. Delší dobu pobírat tento důchod lze jen ve vymezených případech, např. pozůstalá osoba se stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě, je sama v invalidním důchodu třetího stupně a další.

 

O tento typ důchodu je nutno požádat. Žádost se podává na okresní (obvodní) správě sociálního zabezpečení (OSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště vdovy/vdovce. Není však určený žádný tiskopis nebo formulář žádosti o vdovský důchod – žádost sepisuje do počítače přímo pracovník důchodového oddělení.  

 

 

 

6.8.2020

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Výši RPSN je nutné při uzavírání spotřebitelského úvěru věnovat pozornost

Zájemce o spotřebitelský úvěr by se měl důkladně informovat o výši RPSN. Tato zkratka znamená roční procentní sazbu nákladů, která určuje celkové roční náklady spojené s úvěrem a umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru.

 

RPSN je číslo, které udává poměr mezi tím, co celkem zaplatíte za půjčku, a částkou, kterou jste si půjčili. Pomůže lépe vybrat výhodnější úvěr. Porovnáním RPSN různých úvěrů snadno zjistíte, který je výhodnější. Čím nižší RPSN, tím levnější úvěr.

 

RPSN bylo do prosince 2016 nepovinné uvádět do smlouvy o úvěru, ale podle nového zákona o spotřebitelském úvěru, který vyšel v účinnost 1. 12. 2016, má každá instituce poskytující úvěry spotřebitelům povinnost uvádět údaj o RPSN do úvěrové smlouvy přímo do textu, nestačí pouze  jako poznámku pod čarou.

 

Pro lepší pochopení uvádíme názorný příklad:

 

Výše úvěru: 30 000 Kč
•    Počet splátek: 12 měsíčních splátek
•    Úroková sazba p. a. – nominální roční: 35,07 %
•    Výše měsíční splátky: 3 000 Kč
•    RPSN: 41,3 %

 

 

 

27.8.2020

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo