Aktivity pro seniory

Chcete si spočítat orientační výši důchodu? Využijte kalkulačku ČSSZ

Pro orientační výpočet starobního důchodu můžeme využít kalkulačku ČSSZ, kterou naleznete na jejich webu (odkaz níže) . Občan si tak sám  může spočítat orientační výši důchodu či stanovit důchodový věk.

 

K výpočtu však potřebuje údaje o době pojištění, vyměřovacích základech dosažených v období od roku 1986 či vyloučených dobách, které je nutné do kalkulačky dosadit. Tyto údaje naleznete  např. v informativním osobním listu důchodového pojištění, jenž je opět umístěny na webu ČSSZ. Neméně užitečným nástrojem je také online důchodová kalkulačka na ePortálu ČSSZ (služba „Informativní výpočet starobního důchodu“), která automaticky „načte“ údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě.

 

Kalkulačky také umožňují provedení výpočtu do budoucna, a to až na dobu 5 let od data, kdy se výpočet provádí. Důchodové kalkulačky nelze použít pro výpočet důchodů invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích, ani tzv. dílčích starobních důchodů, kdy část doby pojištění byla získána v zahraničí.

 

Výpočet však berte jako orientační. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti.

 

Odkaz na kalkulačku: https://www.cssz.cz/duchodova-kalkulacka

 

 

 

 

2.7.2020

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Jaké jsou základní předpoklady pro nárok na starobní důchod?

Starobní důchod může být přiznán občanovi, který splnil dvě základní podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění a to: dosažení důchodového věku a získání potřebné doby důchodového pojištění (tzv. odpracované roky). V roce 2020 je rozhodující dobou pro důchodové pojištění 35 let. Tak dlouho musí pojištěnec platit, aby od státu dostal starobní důchod.

 

Každý starobní důchod je součtem základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody (starobní, invalidní, sirotčí atd.) a důchodce stejná a od roku 2019 se vypočítává jako 10% průměrné mzdy. V roce 2020 činí 3 490,- Kč. Procentní výměra, někdy označovaná jako zásluhová, je u každého jiná a je závislá na délce získané doby pojištění a na výši příjmů v tzv. rozhodném období. Minimální výše procentní výměry důchodu je ze zákona 770,- Kč.

 

Starobní důchod není a ani nemůže být přiznáván automaticky, ale výhradně na základě žádosti občana. Žádost o důchod podává sám občan, a to na okresní (obvodní) správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

 

 

 

24.6.2020

 

 

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo